Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE Rodanet Marketing Interactivo SL: https://rodanet.com/

Rodanet Marketing Interactivo SL (d’ara endavant Rodanet) amb domicili a Passeig Maragall, 97 2a planta amb CIF B65690703 posa a disposició al seu lloc web rodanet.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Aquestes condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Rodanet per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web rodanet.com a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a a través d’internet, l’USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Rodanet Marketing Interactivo SL està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42887, foli 0193, full 417485.

L’accés al lloc web de Rodanet implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1.-La utilització del lloc web de Rodanet no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI vulgui utilitzar la base de dades d’articles existents a rodanet.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat
vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Rodanet prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Rodanet oa tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing”).

1.2.- Rodanet podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals-veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- Rodanet utilitzant fonts internes i externes de manera que Rodanet únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Rodanet es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al vostre lloc web.

TERCERA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Rodanet informa que el lloc web rodanet.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba
plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat del consentiment exprés de Rodanet. Rodanet utilitza fonts externes per a l’elaboració dels continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referències esmentades.

QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CINQUENA.-

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

Rodanet podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Rodanet.